نوشته‌ها

مسئولیت پذیری فرزندان

فیلم یک دقیقه ای - ۳ : از مسئولیت پذیری فرزندانمان لذت ببریم!

/
قسمت ۳ : از مسئولیت پذیری فرزندانمان لذت ببریم!    …
فیلم والدین خوب، اخطار نمی دهند

فیلم یک دقیقه ای - ۲ : والدین خوب، اخطار نمی دهند!

/
قسمت ۲ : والدین خوب، اخطار نمی دهند!       کودکی دارید که اصلا به حرف شما گوش نم…