نوشته‌ها

ذات بچه ها چیه؟

فیلم یک دقیقه ای - ۹ : ذات بچه ها چیه؟

/
قسمت ۹ : ذات بچه ها چیه؟     دیدید بچه دوست یا یکی از اق…
چطور انتظار داریم بچه ها ساکت بمانند؟

فیلم یک دقیقه ای - ۸ : چطور انتظار داریم بچه ها ساکت بمانند؟

/
قسمت ۸ : چطور انتظار داریم بچه ها ساکت بمانند؟    …